TECHNOLÓGIA

V posledných desaťročiach, sa kvôli rýchlo rastúcemu dopytu po elektrickej energii a rastúcemu počtu elektrických spotrebičov, neustále zvyšovalo aj dodávané sieťové napätie, s cieľom zabezpečiť primeranú úroveň.

Smernica EU Electricity Quality and Supply Regulations (EQS) definovala jednotné sieťové napaťie na úrovni 230V ±10%, t.j. v rozmedzí 207V - 253V z dôvodu zmien dopytu, infraštruktúry a ďalších faktorov. Podľa EQS a medzinárodnej normy IEC 60038, musí každé elektrické zariadenie s označením CE, bezpečne fungovať v tomto intervale.

Elektrické spotrebiče s indukčnými vlastnosťami, ako sú chladničky, klimatizácia a kompresory, fungujú účinnejšie, keď dodávané napätie je regulované a stabilné.

 

Technológia LEC

LEC je moderný regulátor energie, navrhnutý pre ovládanie a stabilizáciu napätia, dodávaného do osvetľovacích zariadení. Optimalizovaním napätia, dodávaného do svetelných obvodov a znížením až o 42V, znižuje LEC spotrebu energie a eliminuje plytvanie energiou.

Jadrom architektúry LEC je pole vlastných navrhnutých transformátorov riadené mikroprocesorom. Metóda regulácie napätia, implementovaná vo všetkých zariadeniach LEC, je založená na technológii prekrývania hlavného napätia indukovaným napätím, čím sa vytvára optimálne napätie na výstupe.

Keďže má hlavné, aj indukované napätie, sínusový priebeh, výstupné napätie je čisto sínusové. LEC nevytvára harmonické kmity ani elektromagnetické interferencie. Na rozdiel od viackrokových autotransformátorov garantuje konštrukcia LEC kontinuálnu stabilizáciu napätia dodávaného do svetelných obvodov.

 

Technológia ComEC

Regulátor spotreby ComEC znížuje sieťové napätie až o 20V a stabilizuje ho na užívateľom definovanú hodnotu.

ComEC dodáva do všetkých pripojených záťaží nepetržite čístú sínusovú napäťovu vlnu, čím sa zlepší činný výkon a spotreba energie. Okrem toho, ComEC znižuje prúd a jalový výkon, čo nepriamo vedie k zníženiu strát v sieti na zariadeniach a znižuje tak prevádzkové náklady.

1. Zvýšená efektivita
Pre motory, ktoré sú prevádzkované s nižším zaťažením ako je nominálne, znížením napätia v povolenom rozsahu (až do 20V zo sieťového napätia) sa zmení aj dynamický pracovný bod a uvedie motor do efektívnejšieho stavu.

2. Zvýšený účinník
Podobné zlepšenie je možné zistiť aj pri účinníku. Zvýšením účinníka sa v skutočnosti zníži prevádzkový prúd a znížia sa aj straty vo vedení elektrickej siete.

3. Zvýšenie prevádzkového bodu motora na magnetickej histeréznej krivke
Znížením napätia sa pracovný bod motora na magnetickej histeréznej krivke posunie, zo saturovanej časti do lineárnej, čím sa znížia vnútorné straty indukčných motorov (konkrétne straty železa).

 

Meranie a zaznamenávanie spotreby

Zariadenia od výrobcu RSW umožnuje merať a zaznamenávať spotrebu pomocou meracích zariadení. Tento systém dokáže merať a zaznamenávať spotrebu: elektriny, plynu, teploty, tepla, stlačeného vzduchu a vody.

 

Príklad úspory

Výkon zariadenia sa počíta napätie x prúd ( U x I ) = výkon P

Takže, ak máme v zásuvke 245V a zariadenie potrebuje 2A, výsledok je 490W (245 x 2 = 490)

Ale pokiaľ znížime napätie na 220V tak potom 220V a zariadenie potrebuje stále 2A výsledok je 440W (220 x 2 = 440)

Na tomto príklade sme si ukázali úsporu 45W na jednom zariadení za hodinu. Toto predstavuje 32400W (32,4kW) úsporu za mesiac.


Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies. Rozhodnite sa, či ste ochotný prijímať súbory cookies z našich webových stránok.